Regulamin portalu Wolna-Koja.pl

§1 Wstęp

 1. Portal Wolna-Koja.pl jest serwisem ogłoszeniowym. Pozwala Użytkownikom na publikowanie ogłoszeń żeglarskich typu 'wolna koja' (ogłoszenia o wolnych miejscach na rejsach żeglarskich).
 2. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z Portalu. Regulamin jest dostępny na stronie
  http://www.wolna-koja.pl/regulamin

§2 Definicje

 1. Portal - aplikacja internetowa, dostępna pod adresem http://www.wolna-koja.pl.
 2. Użytkownik - osoba fizyczna korzystająca z funkcji Portalu (przeglądająca lub dodająca ogłoszenia).
 3. Ogłoszeniodawca - Użytkownik zamieszczający ogłoszenie w Portalu.
 4. Ogłoszeniobiorca - Użytkownik szukający za pośrednictwem Portalu rejsów żeglarskich.
 5. Administrator - osoba zarządzająca i moderująca treści Portalu.

§3 Zasady ogólne

 1. Redakcja Portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych ogłoszeń. Pełną odpowiedzialność za treść ogłoszenia ponosi Ogłoszeniodawca.
 2. Treść umieszczonych w Portalu ogłoszeń nie stanowią oferty w rozumieniu art.66 KC.
 3. Portal jest wyłącznie pośrednikiem pomiędzy Ogłoszeniodawcą i Ogłoszeniobiorcą. Portal nie bierze udziału w transakcjach dokonywanych przez Ogłoszeniodawcę i Ogłoszeniobiorcę.
 4. Administrator Portalu nie ma możliwości weryfikowania wiarygodności Użytkowników i zamieszczanych przez nich ogłoszeń. Użytkownik dokonuje zatem transakcji na własne ryzyko.
 5. Właściciel Portalu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za spory lub szkody powstałe w wyniku realizacji transakcji związanej z zamieszczonym ogłoszeniem.
 6. Dostęp do treści ogłoszeń opublikowanych w Portalu mają wszyscy użytkownicy internetu.
 7. Email kontaktowy, podany przy dodawaniu ogłoszenia nie jest widoczy w Portalu. Kontakt z Ogłoszeniodawcą możliwy jest jedynie poprzez formularz kontaktowy udostępniony w Portalu. Wykorzystywanie formularza do przezyłania wiadomości w celu innym niż nawiązanie kontaktu z Ogłoszeniodawcą w sprawie ogłoszenia jest zabronione.

§4 Rejestracja

 1. Do rejestracji konta Użytkownika konieczne jest podanie następujacych danych:
  • loginu (nazwy Użytkownika),
  • adresu email,
  • hasła.
 2. Dokonując rejsestarcji Użytkownik oświadcza, że akceptuje postaniwienia ninejszego Regulaminu.
 3. Email podany przy rejestracji służy do kontaktu Portalu(Adminstratora) z Użytkownikiem (w tym do przezsyłania Użytkownikowi informacji nt. nowości, bieżącego funkcjonowania Postalu itp.), i tylko do takich celów będzie wykorzystywany.

§5 Zasady dodawania ogłoszeń

 1. Ogłoszenie może dodać każdy Użytkownik Portalu.
 2. Dodawanie ogłoszeń jest darmowe.
 3. Użytkownik dodający ogłoszenie oświadcza, że zapoznał się i akceptuje niniejszy Regulamin.
 4. Użytkownik może załączyć do ogłowszenia do 3 zdjęć.
 5. Załączając zdjęcia Użytkownik oświadcza, że ma pełne prawa do dysponowania nimi, w szczególności prawo do rozpowszechaniania zdjęć zgodnego z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 6. Zabronione jest dodawanie ogłoszeń:
  • wulgarnych lub obraźliwych,
  • zawierających treści(w tym zdjęcia) naruszające prawo, dobre obyczaje lub normy prawno-etyczne,
  • niezwiązanych z tematyką Portalu,
  • reklamujących inne serwisy ogłoszeniowe, w tym zawierających linki prowadzące do innych serwisów ogłoszeniowych,
  • lub w innny sposób łamiących postanowienia niniejszego regulaminu.
 7. Ogłoszenia są usuwane ze stron Portalu z dniem rozpoczęcia rejsu podanym w ogłoszeniu.
 8. Na prośbę Użytkownika skierowaną na adres email kontakt@wolna-koja.pl, Administrator usunie wybrane przez Użytkonwnika ogłoszenia, których jest on autorem (konieczne wysłanie maila z adresu który został podany jako kontaktowy w ogłoszeniu).

§6 Prawa adminstratora

 1. Administrator może usunąć wybrane ogłoszenia bez podania powodu oraz poinformowania Użwytkownika, w szczególności ogłoszenia:
  • spełniające warunki wymienione w §5, pkt. 6,
  • zduplikowane (o tej samej treści),
  • niezrozumiałe lub niekompletne.
 2. Administrator Portalu może zamieszczać wybrane ogłoszenia (w części lub całości) na profilu Portalu w serwisie Facebook.

§7 Prawa autorskie

 1. Wszelkie prawa do Portalu są zastrzeżone. Prawa do używania, kopiowania i rozpowszechniania wszystkich danych dostępnych w Portalu, w tym treści ogłoszeń, zdjęć, a także rozwiązań graficznych i logotypu podlegają ochronie prawnej, na mocy Ustawy z dnia 04.02.1994r o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 ze zmianami).

§8 Postanowienia końcowe

 1. Portal zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu bez wcześniejszego informowania o tym Użytkowników.
 2. Aktualna wersja regulaminu jest dostępna na stronach Portalu.
 3. Regulamin obowiązuje od momentu jego opublikowania na stronach Portalu.
@WebProfiler/Profiler/toolbar_js.html.twig